Jätelaki ja säädökset

Jätelaki ja säädökset
Jätelaki ja säädökset

Jätealaa säätelevät mm. jätelaki ja -asetus, ympäristönsuojelulaki ja -asetus, lukuisat ympäristöministeriön ja valtioneuvoston asetukset ja päätökset sekä kunnalliset jätehuoltomääräykset.

Napapiirin Residuumin sivuilta löytyy ajantasaista tietoa jätelaista ja määräyksistä.

OTA YHTEYTTÄ

toimisto@roskatonoy.fi

016-379 5444

Suopellontie 1
96100 Rovaniemi

Uutiskirje