Jäteastiat

Jäteastiat
Jätteiden keräysvälineet

Kiinteistöllä on oltava käytössä riittävä määrä jätteenkeräysvälineitä. Keräysvälineiden on oltava tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä.
Jätteenkeräysvälineen haltijan on huolehdittava välineen kunnossapidosta ja puhdistamisesta sekä pestävä keräysväline vähintään kerran vuodessa.

Jätteiden keräysvälineenä saa käyttää:

 • käsin siirreltäviä, tilavuudeltaan 75 -660 litran kannellisia, pyörin ja tartuntakahvoin varustettuja jätteenkeräysvälineitä, jotka soveltuvat puristinlaittein varustetuilla jäteautoilla tapahtuvaan koneelliseen kuormaukseen;
 • maahan upotettavia syväkeräyssäiliöitä (Molok, Finncont ym.), jotka voidaan koneellisesti tyhjentää jäteautoon;
 • kaatopaikkajätteen, poikkeuksellisten jäte-esineiden tai erittäin suurten jätemäärien tilapäiseen keräykseen muita tarkoitukseen soveltuvia keräysvälineitä (vaihtolavat yms.);
 • jätepuristimia.

Erilliskerättävien jätteiden ja vaarallisten jätteiden keräykseen tarkoitetut jäteastiat on merkittävä jätelajin mukaan. Merkitseminen voidaan toteuttaa käyttämällä jätelajin värin mukaisia astioita, riittävän suurta oikean väristä tarraa tai riittävän selkeällä ja näkyvällä tekstimerkinnällä. Eri jätelajien keräysastioiden ohjeelliset värit ovat seuraavat:

 • harmaa kaatopaikkajäte
 • harmaa sekajäte
 • oranssi polttokelpoinen jäte ja energiajäte
 • vihreä paperi ja pahvi
 • ruskea biojäte
 • punainen vaarallinen jäte
 • sininen kartonki
 • valkoinen lasi
 • musta metalli

Jätteenkuljettajalla on oikeus jättää tyhjentämättä sellainen jätteen keräysväline, jonka hän tyhjennyksen yhteydessä havaitsee sisältävän keräykseen soveltumatonta jätettä. Käsin tyhjennettävän keräysvälineen kokonaispaino ei saa ylittää 60 kiloa.

OTA YHTEYTTÄ

toimisto@roskatonoy.fi

016-379 5444

Suopellontie 1
96100 Rovaniemi

Uutiskirje