Jäteastioiden tyhjennys

Jäteastioiden tyhjennys
Jätteiden keräysvälineiden tyhjennys

Jätteiden keräysvälineiden koko ja tyhjennysväli on mitoitettava siten, että kertyvät jätteet mahtuvat keräysvälineisiin ja että keräysvälineet voidaan sulkea.

Jätteiden keräysvälineet on tyhjennettävä säännöllisesti siten, että tyhjennysväli on enintään seuraava:

Tyhjennysvälit

Pidempi keräysvälineiden tyhjennysväli (kesällä 4 viikkoa ja talvella 8 viikkoa) edellyttää etukäteen tehtyä ilmoitusta biojätteen käsittelystä. Ilmoitus tulee toimittaa jätteenkuljetuksen järjestäjälle, joka huolehtii ilmoituksen toimittamisesta eteenpäin asianmukaisille tahoille.

Mikäli jätteiden keräysvälineiden tyhjennysväliä halutaan muuttaa, tulee siitä ilmoittaa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen toivottua muutoksen alkamisajankohtaa jätteenkuljetuksen järjestäjälle.

Jäähdytetyt jätteet ja jäähdytetyssä jätehuoneessa säilytettävät jätteenkeräysvälineet sekä syväkeräyssäiliöt, jotka eivät sisällä biojätettä voidaan tyhjentää tarpeen mukaan.

OTA YHTEYTTÄ

toimisto@roskatonoy.fi

016-379 5444

Suopellontie 1
96100 Rovaniemi

Uutiskirje