Jätteenkuljetuksen keskeytys

Vakituiseen asumiseen tarkoitetun kiinteistön ollessa käyttämättömänä yli neljän (4) viikon ajan voidaan kiinteistökohtaisen keräysvälineen tyhjennys keskeyttää määräajaksi. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on tehtävä ilmoitus jätteenkuljetuksen järjestäjälle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen toivottua keskeytyksen alkamisajankohtaa. Yli kahdeksan (8) viikkoa kestävistä keskeytyksistä tulee tehdä kirjallinen anomus jäteyhtiölle. Yli kaksikymmentäkuusi (26) viikkoa kestävistä keskeytyksistä tulee tehdä kirjallinen anomus jätehuoltoviranomaiselle.

Vapaa-ajan asumiseen tarkoitetun kiinteistön ollessa käyttämättömänä yli neljän (4) viikon ajan voidaan kiinteistökohtaisen keräysvälineen tyhjennys keskeyttää määräajaksi. Kiinteistön jätehuollon tilapäisestä keskeytyksestä on tehtävä ilmoitus jätteenkuljetuksen järjestäjälle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen toivottua keskeytyksen alkamisajankohtaa. Yli neljäkymmentä (40) viikkoa kestävistä keskeytyksistä tulee tehdä kirjallinen anomus jätehuoltoviranomaiselle.

Keskeytyksen aikana kiinteistöä ei saa käyttää asumiseen. Muun kiinteistön tai laitoksen osalta toiminnan tulee olla keskeytyneenä, ellei kyseessä ole kelirikon tai muun vastaavan syyn vuoksi tehtävä väliaikainen keskeytys

OTA YHTEYTTÄ

toimisto@roskatonoy.fi

016-379 5444

Suopellontie 1
96100 Rovaniemi

Uutiskirje