Jätteiden luovuttaminen kuljetukseen

Jätteiden luovuttaminen kuljetukseen
Jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain sellaiselle ammattimaiselle jätteenkuljettajalle, joka on hyväksytty ELY -keskuksen ylläpitämään jätehuoltorekisteriin. Jätteen kuljettajan on tarvittaessa todennettava rekisteröinti esittämällä kuljetusvälineessä mukana pidettävä, ELY -keskukselta saatu ajantasainen jätehuoltorekisteriote.

Vaarallisen jätteen, sako- ja umpikaivolietteen, hiekan- ja rasvanerotuskaivojen lietteen, pilaantuneen maa-aineksen sekä rakennus- ja purkujätteen kohdalla edellytetään jätelain nojalla siirtoasiakirjan käyttöä. Jätteen luovuttajan, kuljettajan ja vastaanottajan tulee olla selvillä mahdollisesta siirtoasiakirjan laatimisvelvoitteestaan.

scania114

OTA YHTEYTTÄ

toimisto@roskatonoy.fi

016-379 5444

Suopellontie 1
96100 Rovaniemi

Uutiskirje