Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

Tälle sivulle olemme keränneet asiakkailtamme tulleita kysymyksiä ja antaneet niihin vastauksia

Jätehuolto

Miten jäteastia tulisi sijoittaa kiinteistöllä?

Jäteastia tulisi sijoittaa mahdollisimman lähelle tontin rajaa tien viereen ja näin mahdollistaa kuljettajalle esteetön pääsy astialle. Esteettömän pääsyn järjestäminen astialle kuuluu asiakkaan velvollisuuksiin. Esimerkiksi edessä oleva auto, pihalla vapaana kulkeva koira tai liian painava astia voivat estää kuljettajan pääsyn astialle, jolloin käynnistä veloitetaan käynti ilman tyhjennystä.

Jäteastiat

Millainen on hyvä jäteastia?

Jätehuoltomääräykset asettavat minimivaateet jäteastialle. Käsin siirrettävien astioiden on oltava koneelliseen kuormaukseen soveltuvia, pyörällisiä, tartuntakahvoin varustettuja ja kannellisia. Koneelliseen kuormaukseen soveltuvuutta ja astian takuuta kannattaa kysyä myyjältä jäteastiaa ostettaessa. Jäteastian pitää kestää käytössä vuosia, ja merkki hyvästä laadusta onkin usean vuoden runkotakuuaika.

Esimerkiksi 240-litraisen astian koneelliseen kuormaukseen soveltuvuuden voi tarkistaa myös siten, että löytyykö astiasta standardimerkintä EN 840-1 tai EN 840.1. Jäteastiassa on oltava näkyvillä myös astian merkki tai valmistaja, astian tilavuus, astian kestämä maksimipaino sekä valmistusajankohta. Vuodesta 2016 alkaen standardivaatimus on kirjattu myös jätehuoltomääräysten perusteluihin.

Meiltä voit kysyä rohkeasti lisätietoja astioista. Meiltä voit myös hankkia standardimerkillisiä astioita.

Kaivojen tyhjennys

Kuinka usein lietekaivo tulee tyhjentää?

Vakituisessa asuinkäytössä olevan asunnon sakokaivot sekä pien-puhdistamoiden lietesäiliöt on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. Umpisäiliöt tyhjennetään aina tarvittaessa.

OTA YHTEYTTÄ

toimisto@roskatonoy.fi

016-379 5444

Suopellontie 1
96100 Rovaniemi

Uutiskirje